V pátek 14. prosince 2007 uspořádá Živá paměť ve spolupráci se svým dobrovolníkem v Českých Budějovicích přátelské setkání nuceně nasazených osob a obětí nacistického bezpráví.
Setkání proběhne v odpoledních hodinách v jedné z českobudějovických cukráren. Zájemci o setkání se mohou hlásit na telefonním čísle 224 872 735 (Živá paměť, o.p.s., Poradna pro oběti nacismu).