14. prosince 2007 se uskutečnilo setkání obětí nacismu v Českých Budějovicích. Setkání zorganizoval ve spolupráci s místní kontaktní osobou Živé paměti náš německý dobrovolník, který bývalým nuceně nasazeným pomáhá v jejich každodenním životě. V přátelské atmosféře při kávě a čaji se sešlo 15 klientů. Měli přitom příležitost obrátit se se svými otázkami na sociální pracovníky Poradny pro oběti nacismu Živé paměti, kteří se setkání rovněž zúčastnili.