Vážení,

v současnosti se v naší poradně hromadí žádosti o příspěvek na konkrétní pomůcky, které naši uživatelé potřebují ke každodennímu životu, aby jej mohli žít plnohodnotně. Jedná se například o invalidní vozíky, podpěry do vany, sluchadla nebo další potřebné pomůcky, na jejichž úhradu nemají naši uživatelé nárok v rámci systému státních sociálních dávek a jim samotným se na nákup těchto pomůcek nedostává. Velmi bychom ocenili Vaši pomoc. Na nákup těchto pomůcek pro naše uživatele můžete přispět na bankovní účet: ČSOB a.s., Praha 1 - Na Poříčí 24, č.ú. 188401614/0300, variabilní symbol: 010307

Akutním případem je příběh téměř imobilní paní P, která nutně potřebuje invalidní vozík. Paní P je v pravidelném kontaktu s koordinátorkou dobrovolníků o.p.s. Živá paměť a rovněž s naší dobrovolnicí, která paní P vypomáhá v každodenním životě. Při osobní návštěvě naše pracovnice zjistila, že kvůli své snížené mobilitě nevychází paní P již celé 3 roky z domu. Díky získání invalidního vozíku, na kterém by ji naše dobrovolnice mohla doprovázet na procházky, by se celkově zlepšila nepříznivá sociální situace ženy, která prožila řadu útrap již v době 2. světové války během nuceného nasazení v Německu. Paní P můžete přispět finanční částkou na zakoupení vozíku na bankovní účet: ČSOB a.s., Praha 1 - Na Poříčí 24, č.ú. 188401614/0300, variabilní symbol: 295821. Případně nás můžete kontaktovat s nabídkou jiné pomoci (např. možnost přenechání již používaného nebo zapůjčení invalidního vozíku zdarma atd.).