Pokračování projektu odborného poradenství při podávání žádostí o platby za práci v nacistických ghettech.


V období od ledna do března 2008 pracovníci o.p.s. Živá paměť poskytovali odborné poradenství osobám žádajícím si o platbu za práci v nacistických ghettech (tzv. Anerkennungsleistungen). V současné době německá strana postupně vyřizuje všechny přijaté žádosti a vyplácí finanční částky žadatelům. Živá paměť, o.p.s. nadále zajišťuje podporu a poradenství žadatelům v komunikaci s německou stranou. Dále poskytuje informace týkající se vyřizování žádostí.

Bližší informace o projektu podá kontaktní osoba Marie Janoušková e-mail: janouskova@zivapamet.cz, tel. 224 872 750
Pro poskytnutí poradenství je nutné domluvit telefonicky termín schůzky.