22. května 2008 zahajuje činnost

KONTAKTNí CENTRUM
pro oběti nacismu a mezigenerační dialog

Kontaktní centrum vzniklo s cílem vytvořit prostor pro pravidelná setkávání obětí nacismu z hlavního města Prahy a jako příležitostné místo setkávání všech dodnes žijících obětí nacismu či jejich blízkých z celé České republiky. Senioři by zde měli mít možnost setkávat se nejen s vrstevníky, ale i s příslušníky mladších generací, kteří nejsou lhostejní k osudům lidí postižených nacistickým bezprávím. Založením centra chceme podpořit předávání historické zkušenosti pamětníků války, zvýšit zájem veřejnosti o jejich životní osudy a přispět k dokumentaci jejich osobních příběhů. Služby a aktivity centra budou sloužit zejména potřebám těch, kteří mají vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu stíženou možnost sociálního kontaktu.

Z širšího hlediska je naším cílem zvýšení společenského uznání starších osob, zvláště pak těch, kteří byli v minulosti vystaveni politickému pronásledování a stali se oběťmi potlačování lidských práv a svobod.

Centrum je zároveň otevřeno všem zájemcům o tématiku obětí druhé světové války.


Nabízíme:

• přátelské posezení u čaje a kávy:
neformální setkávání seniorů s vrstevníky a mladou generací

• společenský a kulturní program:
společné návštěvy divadel, koncertů a výstav, promítání filmů, společné vycházky a výlety, besedy s pozvaným hostem, přednášky na vybrané téma, zájmové kroužky

• vzdělávací a informační aktivity:
vzdělávací akce pro školy, setkávání pamětníků se studenty, trénink paměti pro seniory, jazykové kurzy, informace v oblasti zdraví

• poradenské služby:
ve spolupráci s naší poradnou nabízíme poradenské služby v sociální oblasti

Otevřeno denně Po - Pá od 9 - 12 h a 13 - 16 h


Kontakt: Živá paměť, o.p.s.
Palác YMCA Na Poříčí 12 (1.patro), Praha 1
tel.: +420 224 872 750
e-mail: info@zivapamet.cz

Kontaktní osoba:
Marie Janoušková
janouskova@zivapamet.cz

Více informací o kontaktním centru a jeho aktuálním programu jsou Vám k dispozici přímo v sídle Živá paměť, o.p.s., na našich internetových stránkách www.zivapamet.cz, nebo Vám je rádi poskytneme telefonicky.