Ve dnech 11. a 12. září 2008 proběhla v ústí nad Labem mezinárodní konference „Zapomenutí hrdinové", shrnující výsledky více než dvouletého projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu německé národnosti."
V úvodu konference se svými projevy vystoupili ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg, rektorka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Iva Ritschelová, předseda dozorčí komise projektu prof. Tomáš Kosta, předseda vlády Svobodného státu Sasko Stanislaw Tillich, místopředsedkyně Německého spolkového sněmu Susanne Kastner a ministr a předseda Legislativní rady vlády České republiky Cyril Svoboda. Následovalo slavnostní otevření expozice Zapomenutí hrdinové, dlouhodobé výstavy a dokumentačního centra.
První odpolední blok zahájila Alena Nosková, jež shrnula podíl Národního archivu na projektu. Následoval projev ředitele muzea v ústí nad Labem Gustava Krova a poté prezentace výsledků orálně-historické části projektu. V této sekci vystoupila Alena Wagnerová, David Weber, Barbora Čermáková, Jana Starek a Martin Hořák.
Posledně jmenovaný vystoupil jménem čtyčleného týmu Živé paměti (Pavla Plachá, Renáta Sulková, Jiří Opluštil, Martin Hořák), který v období od ledna 2007 do dubna 2008 natočil a odborně zpracoval 17 rozhovorů s pamětníky žijícími v České republice. Ve svém referátu seznámil M. Hořák přítomné se způsobem výběru pamětníků, jejich sklatbou podle věku, místa narození, formy postihu apod. a s konkrétními zkušenostmi při vedení rozhovorů.
Druhý odpolední blok se soustředil na prezentaci projektu ve školách a v rámci putovních výstav. V pátek 12. září navázal na první den jednání konferenční blok věnovaný archivnímu výzkumu a databázi. Záverečný blok konference připomněl úsilí Collegia Bohemica o zřízení expozice o historii Němců v Čechách v ústí nad Labem.