Živá paměť, o.p.s. ve spolupráci s fotografkou Janou Stachovou
a Galerií FotoGrafic si Vás dovolují pozvat na :

VýSTAVU FOTOGRAFIí

PAMĚŤ TVáŘE / TVáŘE PAMĚTI
... nejen nuceně nasazených

Galerie FotoGrafic, Stříbrná 2, Praha 1
25. 9. - 9. 10. 2009 denně od 11 - 19 hodin

vernisáž ve čtvrtek 24. 9. 2009 od 16 hodin