14. 10. 2009 proběhla na půdě Ostravské univerzity mezinárodní vědecká konference "Transporty do Niska nad Sanem (1939-1940). První deportace evropských Židů".
Zástupci organizátorů (Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Židovská obec v Ostravě) připoměli 70. výročí židovských transportů z Moravské Ostravy, Katovic a Vídně do tábora v Nisku nad Sanem, které se odehrály už v říjnu 1939 jako první transporty Židů v okupované Evropě. Akce řízená Adolfem Eichmannem postihla na pět tisíc židů z českých zemí, Polska a Rakouska. Konference se zabývala dvěma transporty do Niska nad Sanem i osudem třetího transportu, který skončil v ghettu v Sosnowci, výstavbou a krátkou historií koncentračního tábora v Nisku nad Sanem i osudy deportovaných vězňů. Většina z nich byla zahnána strážemi SS na území Sovětského svazu, kde byli znovu uvězněni v sovětských koncentračních táborech - gulazích. Konference se uskutečnila pod záštitou ministra zahraničí ČR Jana Kohouta a hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase.

Následují den 15. 10. 2009 na program mezinárodní konference navázal studenstký seminář, který se zabýval tématem: Ostravská židovská kultura ve 20. století a holocaust Židů za 2. světové války.

Mezinárodní konference se studenstkého semináře se také zúčastnili čtyři zástupci Živé paměti kde měli možnost prezentovat svojí publikační a projektovou činnost, která se zabývá tématy nacistické perzekuce českého obyvatelstva během 2. světové války.