Živá paměť o.p.s. pořádá KONCERT PRO OBĚTI NACISMU k 65. výročí ukončení 2. světové války


Obecně prospěšná společnost Živá paměť pořádá KONCERT PRO OBĚTI NACISMU u příležitosti ukončení 2. světové války. Koncert se uskuteční dne 3. května 2010 v 17:30 hodin v prostorách Anežského kláštera, v kostele sv. Františka - U Milosrdných 17, Praha 1.

Koncert se uskuteční pod laskavou záštitou pana Václava Havla.

V podání zasloužilého člena Národního divadla v Praze, tenoristy Lubomíra Havláka zazní během koncertu slavné operetní
a filmové melodie R. Frimla, F. Lehára, Ch. Chaplina aj. Jako spoluúčinkující vystoupí: Lydie Havláková - soprán, Jan Flégl - tenor, prof. František Kůda - klavírní doprovod.

Před zahájením koncertu k pozvaným hostům promluví velvyslanec, pan PhDr. Jiří šitler, hlavní vyjednavač vlády ČR v otázkách odškodnění nucené a otrocké práce a prof. Ing. Felix Kolmer, Dr.Sc., viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru a místopředseda Terezínské iniciativy.