Vážení dárci, milí přátelé,


Na těchto stránkách představujeme výsledky naší snahy pomáhat obětem nacismu v České republice, důstojně připomínat jejich osudy a prostřednictvím vzdělávacích aktivit zprostředkovávat jejich životní příběhy široké veřejnosti. Tato práce by nebyla možná, kdybychom neměli oporu v lidech, kteří se ztotožňují s našimi cíli. Opakované příspěvky ze strany různých institucí i jednotlivců svědčí o tom, že se těšíme jejich důvěře.

V současné době financuje Živá paměť své projekty z řady veřejných i soukromých zdrojů. Abychom však mohli v budoucnu reagovat rychleji a pružněji na potřeby vzdělávacích institucí, veřejnosti i samotných obětí, rádi bychom okruh našich dárců a přispěvatelů rozšířili.

Rozhodnete-li se nás podpořit, pomůžete zlepšit životní situaci obětí nacismu a podílíte se na tom, aby vzpomínkové dědictví obětí nacismu bylo zpřístupňováno veřejnosti.

Prosím kontaktujte nás, rádi Vám poradíme, jakými způsoby je možné nás podpořit:
(+420) 224 872 748 nebo e-mail: info@zivapamet.cz.

Vaši podporu můžete vyjádřit jedním ze tří následujících způsobů: