V prosinci roku 2003 vydala Kancelář pro oběti nacismu ČNFB sborník studií a dokumentů s tematikou nucené práce a dalších forem nacistické perzekuce. Publikace obsahuje osm historických studií v českém i německém jazyce a více než stostránkovou barevnou přílohu s ukázkami originálních dokumentů pocházejících převážně z archivu ČNFB. úvodním slovem přispěli historik Mečislav Borák a diplomat Jiří šitler.

Seznam studií :
Tomáš Jelínek: Nucená práce v nacionálním socialismu

Petr Kaňák: Ubytovací tábory pro nuceně nasazené na území protektorátu

Alena Krausová: Totální nasazení civilních polských pracovníků ve vládním obvodu ústí na Labem, resp. v zemském okrese Jablonné pod Ještědem

František Vašek: Postavení českých internovaných ve věznicích a káznicích během nacistické okupace

Pavla Plachá - Věra Zemanová: Životní podmínky v nacistických věznicích na českém území

šárka Jarská: Život českých vězňů v nacistických internačních zařízeních na území dnešního Rakouska

Lucie Vondrysková: Životní a pracovní podmínky v pracovně-výchovných táborech pro ženy

Věra Zemanová - Pavla Plachá: Tábory pro tzv. židovské míšence a nežidovské partnery ze smíšených manželství na českém území v době 2. světové války

Jana Havlíková - Martin Hořák: Pronásledování nezletilých dětí českých obětí a odpůrců nacismu v letech 1939-1945

Radek Lunga: Průběh a charakter rekvizice českých zvonů za druhé světové války

Texty publikace si můžete prohlédnout zde.