Dne 22. května 2008 jsme slavnostně otevřeli „Kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační dialog". Kontaktní centrum vzniklo s cílem vytvořit prostor pro pravidelné setkávání bývalých obětí nacismu z hlavního města Prahy a jako příležitostné místo pro setkávání všech dodnes žijících obětí nacismu a jejich blízkých z celé České republiky.
Centrum slouží k navázání kontaktů seniorů nejen s vrstevníky, ale i mladšími generacemi, které nejsou lhostejné k těžkým osudům lidí postižených nacistickým bezprávím.

Přispíváme tím k předávání historických zkušeností pamětníků války, k docenění jejich životních osudů a k dokumentaci jejich osobních příběhů. Služby a aktivity centra pomáhají zejména lidem, kteří mají vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu, omezený kontakt se společenským prostředím.

V širším kontextu usilujeme o zvýšení společenského uznání starších osob, zvlášť těch, které v minulosti utrpěly politické pronásledování a potlačení svých práv a důstojnosti kvůli nacistickému režimu.

Kontaktní centrum je zároveň otevřené všem zájemcům o tématiku obětí druhé světové války. Otevírací hodiny kontaktního centra jsou Po - Pá 9 - 12 a 13 - 16 hod. Kromě běžných otevíracích hodin organizujeme 1 - 2 akce týdně, určené zejména seniorům.

 

ČINNOST KONTAKTNíHO CENTRA

SOCIáLNí REHABILITACE

přátelské posezení u čaje a kávy
neformální setkávání seniorů s vrstevníky a mladou generací

 

terapeutická činnost
pravidelná skupinová setkání obětí nacismu vedená odborníkem

 

společenský a kulturní program
společné návštěvy divadel, koncertů a výstav, promítání filmů, společné vycházky a výlety, besedy s pozvaným hostem, přednášky na téma cestování, zdraví historie atd., zájmové kroužky atd.

 

vzdělávací a informační aktivity
trénink paměti pro seniory, jazykové kurzy, informace v oblasti zdraví atd.

BESEDY S PAMĚTNíKY

vzdělávací akce pro školy, setkávání pamětníků se studenty

NáVšTĚVNOST KONTAKTNíHO CENTRA

Od založení Kontaktního centra v květnu 2008 se aktivními návštěvníky se stalo 299 klientů (k 31.12.2009), kteří od nás průběžně dostávají informace o činnosti a účastní se připravovaných akcí. S nabídkou Kontaktního centra jsme postupně oslovili všechny klienty z Prahy. V tomto období jsme uspořádali celkem 177 kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Celková návštěvnost v tomto období byla 3 116 osob.


Celkem proběhlo 43 besed s pamětníkem, kterých se zúčastnilo 1 147 žáků německých a českých středních škol a pedagogického doprovodu. Pro klienty, oběti nacismu jsme připravili celkem 134 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 1 969.

SLOVO KLIENTŮ

„Vznik Kontaktního centra má pro mne a předpokládám i pro ostatní účastníky význam zcela zásadní. Uvítal jsem je s velkou radostí, protože jsem od roku 2004 (po smrti manželky) žil dlouho v nostalgii a osamocen. To bylo příčinou mého onemocnění (infarkt). Mnohostranná činnost centra a společné setkávání s vrstevníky a mladými organizátory akcí mně výrazně zlepšují náladu a umožňují prožívat stáří v pohodě a klidu".

„Jsem z rodiny, kde byla vyvražděna celá rodina, a jsem ráda, že se o tom mluví a píše. Nevím však, zda to dnešní mladé lidi zajímá. Od konce války uplynulo mnoho let".

„Velký význam má pro nás možnost setkání se s lidmi, kteří prožili část života za 2. světové války v nasazení v Německu a hlavně vězni v koncentračních táborech. Tím získáváme přehled o podmínkách ve věznicích. Setkání jsou přátelská, srdečná a důležití je, že se na oběti nezapomíná".

„Do Kontaktního centra jezdím ráda. Prostředí je pěkné. A vždy tam najdu pozorné a usměvavé mladé lidi. Jsou to naši hostitelé. Setkání se svými vrstevníky je přátelské a srdečné. Stále je na co vzpomínat a povídat si".

„Kontaktní centrum je snad jediný útvar, který nenechává zapomenout na dobu, která znamenala pro nás mladé tehdy hodně. Většinou jsme byli mládež, která se doposud držela maminčiny sukně, a najednou jsme byli vyvezeni do neznámé krajiny mezi lidi, kteří nám nerozuměli a pro které jsme byli i dosti nesympatičtí. Vaši zásluhou se na tuto dobu vzpomíná, jenom nevím, až my nebudeme, jak to dopadne, dnešní mládež o tuto dobu nemá zájem a neumí si to vůbec představit, co se v tuto dobu vůbec dělo".

„Ráda docházím do Kontaktního centra na naše vzájemná setkání se svými vrstevníky, kde si můžeme zavzpomínat na neradostné prožitky v nejkrásnějším období našeho života. Děti nemám a většina mých přátel již odešla na věčnost, takže v mém případě je to zpestření dnů v mém vysokém věku. Samotná bych se nikam nevypravila".

PARTNER PROJEKTU

Nadace Brücke/Most Stiftung

FINANCOVáNí PROJEKTU

Projekt je podpořen Nadací „Připomínka, odpovědnost a budoucnost a Českou radou pro oběti nacismu

PODPORA AKTIVIT KONTAKTNíHO CENTRA

Psalterium s.r.o. bezplatné poskytnutí 100 vstupenek na koncerty vážné hudby

Mladá fronta, a.s. bezplatné poskytnutí časopisů