Společnost Živá paměť provozuje od března 2007 Poradnu pro oběti nacismu, která je registrována Magistrátem hlavního města Prahy jako poskytovatel Odborného sociálního poradenství.

Poradna pro oběti nacismu nabízí psycho-sociální podporu obětem nacismu a poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, sociálních služeb nebo při jednání s úřady. Můžete zde získat informace o dávkách či službách, na které máte nebo byste mohli mít nárok v rámci státního sociálního systému.

Pracovníci poradny Vám mohou poradit, jaké služby seniorům nabízí jednotlivá města a regiony (pečovatelská služba, denní či týdenní stacionáře, domovy pro seniory a další specializované služby), dále kde si vyzvednout žádosti o příspěvky či dávky a kde přesně o jednotlivé sociální dávky žádat. Jedná se například o informace ohledně příspěvku na péči, který je součástí Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poradnu můžete navštívit osobně nebo se na ni můžete obrátit telefonicky či písemně. Pokud to Váš zdravotní stav vyžaduje, mohou Vás navštívit sociální pracovníci Poradny u Vás doma.

Služby odborného sociálního poradenství jsou určeny všem obětem nacistického bezpráví, jejich příbuzným nebo osobám o ně pečujícím.

Hledáte kontakt na poskytovatele zdravotních a sociálních služeb? Využijte naši celorepublikovou databázi a vyhledejte si potřebný kontakt.

Kontakt:
Poradna pro oběti nacismu
Na Poříčí 12 (Palác YMCA, 4. patro), Praha 1

Telefon: 224 872 100 a 774 643 545 (mobil),
pondělí až pátek 9-12 a 13-16 hod.

Návštěvní dny:
pondělí a středa 9-12 a 13-16 hod.

Sociální pracovníci:
Bc. Lucie Šancová: sancova(at)zivapamet.cz - vedoucí poradny
Mgr. Alena Větrovcová: vetrovcova(at)zivapamet.cz
Mgr. Jiří Opluštil: oplustil(at)zivapamet.cz
Bc. Markéta Zbránková: zbrankova(at)zivapamet.cz

Vznik a činnost poradny podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

Poradna pro oběti nacismu spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním
postižením - http://www.nrzp.cz/.