Živá paměť, o.p.s. vydala v září letošního roku novou multimediální výukovou pomůcku „Učení se z historie“ – Nacistická perzekuce obyvatelstva v českých zemích během 2. světové války. Je určena pro pedagogy dějepisu a společenských předmětů na středních školách a navazuje na knižní studijní příručku pro učitele středních škol „Nacistická perzekuce obyvatelstva v českých zemích během 2. světové války“, vydanou Živou pamětí v roce 2006 a distribuovanou na všechny střední školy v ČR.

Multimediální výuková pomůcka je určena přímo do výuky a jejím cílem je přiblížit nacistickou perzekuci českého obyvatelstva v kontextu klíčových historických událostí. Zachycen je průběh otrockých prací vězňů v koncentračních táborech, ghettech a jiných vězeňských zařízeních. Zvláštní pozornost je věnována perzekuci židovského a romského obyvatelstva a představeny jsou i mechanismy vedoucí k totálnímu nasazení obyvatel českých zemí.

Součástí výukové materiálu, jsou zcela unikátní osobní výpovědi pamětníků, které Živá paměť zaznamenala v rámci mezinárodního vědecko-dokumentačního projektu „Dokumentace životních příběhů obětí otrocké a nucené práce“. Zúročeny však byly i dlouholeté zkušenosti této obecně prospěšné společnosti s péčí o vzpomínkové dědictví obětí nacismu a rozsáhlá databáze českých obětí nacismu vytvořená v Česko-německém fondu budoucnosti během odškodňovacího procesu, kterou nyní Živá paměť spravuje.

Projekt „Učení se z historie“ je podpořen Evropskou komisí v programu Evropa pro občany 2007 – 2013 v akci 4 – Aktivní evropská paměť.