U příležitosti mezinárodního dne památky obětí holocaustu uspořádala Živá paměť, o.p.s. ve spolupráci se společností Europe Direct na radnici v Novém Jičíně setkání s pamětnicí holocastu paní Zuzanou Skácelovou. Náplní setkání byla přednáška a prezentace osobního příběhu paní Skácelové, která byla uzavřena besedou se studenty středních škol z Nového Jíčína.

Průhěh setkání je zachycen v reportáži:
http://www.tvportaly.cz/novy-jicin/18082-prednaska-o-holocaustu-seznamila-s-osudem-prime-ucastnice