Setkání k 3. výročí otevření Kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog

Obecně prospěšná společnost Živá paměť oslavila 3. výročí otevření Kontaktních center pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog. Slavnostní setkání proběhlo dne 23. května 2011 od 15 do 17 hod v Restauraci Republika, Na Poříčí 12, v paláci YMCA na Praze 1, kde sídlí i obecně prospěšná organizace Živá paměť.

V průběhu slavnostního setkání promluvili k téměř stovce přítomných hostů především z řad přeživších obětí nacismu z Prahy i regionů koordinátorka pražského Kontaktního centra Viola Jakschová, místopředsedkyně správní rady o.p.s. Živá paměť Darina Sedláčková a pravidelný návštěvník pražského KC pan Vojmír Srdečný, ročník 1919, který byl během 2. světové války internován v KT Sachsenhausen v souvislosti s perzekucemi studentů českých vysokých škol, kteří v 1939 aktivně vystoupili proti německé okupaci. Pan Srdečný mimo jiné vede v pražském Kontaktním centru kroužek „Cvičení bez tělocvičny“.

O hudební doprovod a dobrou náladu se postararala cimbálová muzika Ivana Gašpara Hriska.