1. výročí otevření Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog - 1.6.2009