Slavnostní otevření Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog dne 22.5.2008