2. výročí otevření Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog - 7.6.2010