U příležitosti mezinárodního dne památky obětí holocaustu uspořádala Živá paměť, o.p.s ve spolupráci se střediskem Europe Direct 27.1. 2012 v aule radnice Městského úřadu Nový Jičín besedu s paní Zuzanou Skácelovou, která se stala obětí rasového pronásledování. Paní Skácelová byla vězněná v letech 1940 – 1944 v pracovním táboře Vyhně na Slovensku. Životní příběh paní Skácelové si přišlo vyslechnout téměr 80 studentů z Nového Jičína a okolí.