Film zachycuje autentické vzpomínky šesti vysokoškolských studentů, přímých aktérů událostí 17. listopadu 1939, se kterými měla Živá paměť tu čest dlouhodobě spolupracovat. Tehdejší studenti ČVUT v Praze, Ladislav Bém a Karel Hýbek, a studenti Karlovy univerzity, Vojmír Srdečný a Jan Šabršula divákům přibližují, jaké bylo účastnit se protiněmeckých demonstrací a pohřbu Jana Opletala. Jiří Zapletal je zase svědkem situace, která panovala na Masarykově univerzitě v Brně. Všichni společně podají svědectví nelehký život, který vedli během jejich internace v koncentračním táboře Sachsenhausen, kam byli v rámci nacistické akce „Sonderaktion Prag vom 17. November 1939" - spolu s dalšími více než 1200 českými studenty - po uzavření českých vysokých škol odvlečeni. Lubor Zink, jediný z hlavních protagonistů filmu, kterému se před nacisty podařilo uprchnout, přináší pak perspektivu pohledu z Anglie, kde se jako příslušník tamějších československých zahraničních jednotek účastnil v roce 1941 vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva. Druhá část dokumentu se zabývá tím, jak se vyvíjel pohled na události 17. listopadu 1939 a osud Mezinárodního dne studentstva po druhé světové válce, v období komunismu a po roce 1989.

Německá premiéra filmu se uskutečnila v Památníku a muzeu Sachsenhausen 21. dubna 2013, u příležitosti 68. výročí osvobození koncentračního tábora Sachsenhausen. Slavnostní premiéry v Berlíně se zúčastnili i tři doposud žijící aktéři, režisér a na tvorbě filmu se podílející zástupci Živé paměti a Cinepointu.

Česká veřejná projekce dokumentárního filmu se uskutečnila 28. listopadu 2013 v Evropském domě v Praze ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a s odborem informování o evropských záležitostech Úřadem vlády ČR za účasti veřejnosti, pamětníků a jejich rodin. Zároveň dokumentární film uvedla Česká televize 18. listopadu 2013 v hlavním vysílacím čase na programu ČT 2 a dále pak v repríze o několik dní později.

Dokumentární film „Zvláštní akce Studenti" současně vyšel také na DVD a je využíván v rámci vzdělávacích aktivit Živé paměti na středních školách.

Živá paměť začala natáčet dokumentární film o posledních žijících pamětnících 17. listopadu 1939 v únoru 2010. Dokument si klade za cíl zachytit unikátní vzpomínky pěti tehdejších vysokoškolských studentů, výrazných osobností studentského hnutí, Ing. Ladislava Béma, Ing. Karla Hýbka, PhDr. Vojmíra Srdečného, Prof. PhDr. Jana Šabršuly DrSc. a JUDr. Jiřího Zapletala, zatčených v souvislosti
s událostmi 17. listopadu 1939 spolu s více než 1200 dalšími českými a moravskými studenty a vězněných v koncentračním táboře Sachsenhausen v Oranienburgu u Berlína.

V první fázi proběhla nejprve prostřednictvím audiovizuálního záznamu dokumentace životních příběhů výše uvedených pamětníků v jejich domácím prostředí. Vedle toho byli někteří z nich zachyceni, jak sdílejí své nelehké osudy během besed se studenty a širší veřejností. Natáčelo se však rovněž v exteriérech, na místech spojených s událostmi 17. listopadu 1939. Vedle prostředí studentských kolejí, kde v roce 1939 probíhalo zatýkání českých vysokoškolských studentů nacisty, nechvalně proslulých ruzyňských kasáren, kam byli zatčení bezprostředně poté odváženi, jsme se vydali i po stopách smutečního pohřebního průvodu Jana Opletala na pražském Albertově.

Pamětníci byli zachyceni i při loňském oficiálním připomenutí výročí událostí a pietním aktu s prezidentem republiky a předními českými politickými a univerzitními představiteli na místech spojených s tehdejšími událostmi v Praze. Přiblížili jsme je však i při jejich neformálních setkáních „po letech" spolu s ostatními ještě žijícími bývalými vysokoškolskými studenty.

Významné bylo v této souvislosti natáčení přímo v místě uvěznění, koncentračním táboře Sachsenhausen u Berlína, během dubnových oficiálních vzpomínkových akcí u příležitosti 65. výročí jeho osvobození. Zde jsme „naše" pamětníky měli možnost zachytit spolu s ostatními vězni z jiných zemí, v přímé konfrontaci s autentickými místy jejich nedobrovolného pobytu ve vlastním táboře, ale i v jeho širším okolí, kde prožívali nejtěžší období svého života.

Byla navázána bližší spolupráce s Památníkem a muzeem Sachsenhausen (Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen), jehož pracovníci nám během natáčení vyšli velmi vstříc a projevili o náš dokument po jeho dokončení velký zájem. Neocenitelná byla především jejich pomoc se zajištěním dobových předmětů, fotografií, osobních věcí vězňů, jejich korespondence či dalších archivních dokumentů.

Po více jak tří létem úsilí se nám podařilo ve spolupráci s produkční společností Cinepoint a Českou televizí Ostrava, dokončit natáčení dokumentárního filmu režiséra Petra Záruby o událostech 17. listopadu 1939 s názvem „Zvláštní akce Studenti", který se v roce 2013 dočkal premiéry.