Nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost "

Česko-německý fond budoucnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové

Česká rada pro oběti nacismu, nadační fond

Evropská komise

Nadace Taťány Kuchařové

Renovabis

Evropská unie, Program Mládež v akci

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, e.V.

o.s. Servitus

Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Bayern, e.V.

Nadační fond obětem holocaustu

Památník Flossenbürg

Nadace Heinricha Bölla se sídlem v Saarbrückenu

Nadace Brücke/Most

Filmová a televizní fakulta AMU

Prague News, TV & Film Production

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR

Velvyslanectví ČR v Berlíně

Muzeum romské kultury

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Agentura domácí péče JAS, Židovská obec Brno

Etnologický ústav AV ČR

Svaz nuceně nasazených

Comercial donors:

Airwaynet, a.s.

Olympus Czech Group, spol.s.r.o.

Mladá fronta, a.s.

Psalterium s.r.o.

Hanel Toys s.r.o.