AKTIVNÍ SENIOŘI BEZ HRANIC

Od srpna 2013 do sprna 2015  se obecně prospěšná společnost Živá paměť podílela v rámci projektu Kontaktních center po oběti nacismu a mezigenerační dialog  na programu Evropské unie celoživotního učení pro seniory starších 50 let s cílem zvyšovat úroveň znalostí, zkušeností a kompetencí dospělé populace Grundtvig.  

Partnerem našeho projektu byla polská organizace Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińskov (dále FOSA) se sídlem ve městě Olsztyn. http://www.federacjafosa.pl/

V rámci tohoto dvouletého výměnného programu navštívilo šest dobrovolníků z Polska Českou republiku a šest dobrovolníků z České republiky naopak Polsko.

V říjnu 2013 a  2014 se po tři týdny zapojili do činnosti Kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog v ČR Krystyna Karszewska, Anna Pogorzelska, Krystyna Jurewicz, Anna Długozima,  Tereza Kupiec a Jerzy Konopko.  Svůj pobyt zahájili přednáškou pro návštěvníky Kontaktního centra  a veřejnost o současném Polsku, moderní polské literatuře a své dobrovolnické činnosti. V říjnu 2014 se tato přednáška konala v Polském institutu v Praze. http://polskyinstitut.cz/?d=program&i=1367&lng=cz

Naši hosté z Polska  představili návštěvníkům všech Kontaktních centrech návštěvníkům svoji dobrovolnickou činnost a překrásný region Mazury, z kterého pocházejí. Po celou dobu pobytu se účastnili pravidelných akcí pražského Kontaktního centra, při kterých pomáhali s obsluhou návštěvníků a další běžnou činností. Dobrovolníci se zapojili  rovněž do aktivit našich Kontaktních center v Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Navštívili řadu kulturních akcí.  V rámci svého pobytu polští dobrovolníci potěšili svou návštěvou i přeživší nacismu v jejich domácnostech či v domovech pro seniory.  Dále navštívili řadu partnerských či spolupracujících organizací v České republice jako Nadaci Brücke/Most, Život 90 v Praze, univerzitu třetího věku v Olomouci, Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem a mnohé další.

Svůj pobyt u nás hodnotili velmi pozitivně. Seznámili se s novým typem organizace se specifickým zaměřením a společensko-kulturním prostředím v České republice.

V červnu 2013 a 2015 jsme naopak  vyslali do naší partnerské organizace v Polsku na tři týdny  šest dobrovolníků Hanu Hladilovou, Jiřinu Tkadlečkovou, Anna Vinklerovou, Jaroslavu Hickischovou, Annu Tirpákovou a Leoše Hladila. Zapojili se do činnosti partnerské organizace FOSA se sídlem v Olsztyně, která jim zprostředkovala pobyt i u dalších organizací. Mezi jiným se zúčastnili se na oslavách 70.výročí osvobození koncentračních táborů na území Polska,  navštívili ústav pro mentálně postižené osoby, pomáhali při zařizování jezdecké školy, seznámili se s činností univerzity třetího věku v Morungu a setkali se s účastníky „Strážců paměti“ - pamětníky 2. světové válce v Polsku a polským básníkem Orlosiem. Ve svém volném čase navštívili  historické město Dobre Miasto, bunkrový systém Wilczyje Szańce a mnohé další. V neposlední řadě strávili mnoho krásných chvil v překrásné přírodě mazurských jezer.

Svůj dobrovolnický pobyt hodnotili:

Celkově hodnotím dobrovolnický pobyt kladně. Rozšířil jsem si obzory. Zjistil jsem, že jsem schopný dělat činnosti, které jsem dosud nevykonával (nebo k nim měl odstup) a zároveň jsem měl možnost setkat se s mnoha zajímavými lidmi a navštívit Warminsko-mazurské  vojvodství. (Leoš Hladil)

 Celá návštěva byla velice užitečná, v mnohém poučná i inspirativní, velmi příjemná, vskutku přátelská. V podstatě jsme se domluvily o všem podstatném bez obtíží - občas s pomocí slovníku.

Všude jsme viděly čistotu a pořádek - ve městech, v parcích, na nádražích i kolem silnic!

Veškeré služby byly prováděny důstojně, bez podbízivosti, příjemně s úsměvem, s ochotou vyhovět.

Strava byla velmi dobrá. Všude jsme často viděly tabule s informací, že "bylo vybudováno" nebo "se buduje" s pomocí EU a s vyčíslením nákladů EU, obce, kraje... Vztahy k Čechům byly vynikající.

Evidentně na mne působilo Polsko jako země, která jde cílevědomě kupředu, i když se potýká také s mnoha problémy, n př. s vysokou nezaměstnaností v oblasti, kterou jsme navštívily.

Jsem velmi ráda, že jsem se této cesty mohla účastnit a za tu příležitost děkuji. (Anna Vinklerová)