Ve dnech 26. – 27. května 2015 pořádal Evropský institut odkazu šoa Mezinárodní konferenci o sociální péči o přeživší holocaustu a další oběti nacistické perzekuce, která se konala v sídle Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze.

Zástupkyně Živé paměti, o.p.s PhDr. Darina Sedláčková na konferenci prezentovala projekt  Kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog a zdůraznila potřebu vzdělávání sociálních pracovníků o otázkách minulosti.

http://shoahlegacy.org/panel-vi-innovative-approaches/