Od roku 2015 organizujeme vzdělávací program Zážitkovým učením proti pravicovému extremismu, jehož součástí je beseda s pamětníky nacistického pronásledování za 2. světové války je určen pro žáky základních a studenty středních a vysokých škol v České republice. Jeho cílem je seznámit školní mládež s tématikou holocaustu a totalit.

Vzdělávací program si klade za cíl zlepšení dovedností studentů základních, středních i vysokých škol v ČR rozpoznat průvodní znaky extrémistických hnutí, zvláště pravicových a napomoci stát se proti nim rezistentním. Celá koncepce projektu, jehož součástí jsou unikátní výpovědi pamětníků nacistické perzekuce, přispívá ke zvýšení prevence patologických jevů u mládeže (extremismus, xenofobie a rasismus).

Formou zážitkového učení jsou mladí lidé konfrontováni s morálně silným a příkladným hodnotovým postojem osob nacistického pronásledování. Sekundárním přínosem projektu je také posílení mezigenerační solidarity.

V současné době spolupracujme s pamětníky JUDr. Reném Šírkem a Česlavem Roubíčkem (nuceně nasazeni v Hamburku), PhDr. Vojmírem Srdečným (studenti 17. 11. 1939, vězněn v KT Sachsenhausen) a paní Doris Grozdanovičovou (vězněna v ghettu Terezín, rasové pronásledování).

Projekt finančně podporuje Nadace ČEZ