Realizováno díky podpoře Nadace ČEZ

Podporujeme přeživší nacismu v České republice, ca 400 osob, kteří byli za 2. světové války vězněni v táborech, deportováni na nucené práce nebo jinak pronásledovány z rasových, náboženských či politických důvodů. Služby jsou určeny rovněž rodinným příslušníkům a osobám, které o tyto oběti pečují. Vedlejším efektem projektu je i rozvoj dobrovolnictví, účastní se jej ca 10 dobrovolníků (mládež i senioři).

Projekt je realizován v 5 krajích ČR, v kterých zajišťujeme poradenské a asistenční služby v sociální oblasti obětem nacistického pronásledování a poskytujeme jim odborné sociální poradenství.  

V průběhu projektového roku byly uskutečněny  individuální návštěvy imobilních klientů sociálními pracovníky či dobrovolnicí v jejich domácím prostředí.

Díky podpoře Nadace ČEZ byly podpořeny společensko-kulturní a vzdělávací setkání s lektorem  v Kontaktních centrech pro oběti nacismu a mezigenerační dialog  v Praze, Olomouci, Ústí nad Labem, Ostravě a Českých Budějovicích.  Návštěvníci Kontaktního centra v Praze mohli  využít i nabídku psychoterapeutických služeb.

Projekt rovněž podpořil neformální mezigenerační setkání s cílem prevence extremistických názorů.