Online výuková platforma "Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce"

Termín: pátek 24. 6. 2016

Čas: 10:30 - 17:15 h

Hodinová dotace: 7 vyučovacích hodin (7x45min.)

Místo konání: Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o., Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Organizátor: Živá paměť, o. p. s. (www.zivapamet.cz)

Lektoři: Petr Koura, Ph.D., Šárka Jarská, Ph.D.

Vězměte si s sebou: notebook

Platba: Účast na semináři je bezplatná. Můžeme Vám rovněž uhradit zpáteční jízdné na místo konání semináře. Uveďte, prosím, tuto skutečnost do přihlašovacího formuláře.

Přihlašovací formulář najdete zde: http://goo.gl/forms/KzCx2eam4p

Více informací o výukové platformě najdete zde: http://www.zivapamet.cz/index.php?id=784

Další informace Vám rádi poskytneme na e-mailové adrese: jarska(at)zivapamet.cz  nebo

na tel. 601 328 118.

Účastníci semináře obdrží Osvědčení o absolvování semináře. Seminář je akreditován MŠMT (č.j. MSMT-26156/2015-1-813).

Program semináře ke stažení ZDE

PROGRAM

10:30 – 11:15 hod.

Přednáška
Nucená práce obyvatel českých zemí pro německé válečné hospodářství v letech 1939-1945
Přednáška stručně přiblíží rozsah nucené práce pro nacistické Německo v celoevropském kontextu a poté se bude podrobně věnovat jednotlivým skupinám nuceně nasazených z českých zemí. 

11:15 – 11:30 hod.
Přestávka s občerstvením

11:30 – 13:00 hod.
Práce s online výukovou platformou – část I
Stručné představení online výukové platformy, individuální práce v online systému – první seznámení se základními funkcemi digitálního výukového prostředí. Práce v režimu pro studenty. 

13:00 – 14:00 hod.
Přestávka na oběd

14:00 – 14:45 hod.
Práce s online výukovou platformou – část II
Shrnutí funkcí výukové platformy v režimu pro studenty a představení speciálních funkčních prvků pro pedagogy - tematické vyhledávání, vytváření pracovních skupin studentů a správa jejich složek, zadávání vlastních úkolů do online prostředí, přístup k didaktickým komentářům, možnost zadání vlastních komentářů k jednotlivým úkolům.

14:45 – 15:00 hod.
Přestávka s občerstvením

15:00 – 17:15 hod.  (s přestávkou podle potřeby)
Práce s online výukovou platformou – část III
Lektoři představí způsoby využití platformy ve výuce a modelové hodiny pro různé typy výuky (běžná vyučovací hodina, semináře, projektové dny apod.). Poté se účastníci semináře budou věnovat vlastní práci s online výukovou platformou a za pomoci lektorů připraví modelový výukový blok pro svou skupinu studentů.

Podmínkou udělení Osvědčení o absolvování semináře je vyplnění a odevzdání evaluačních dotazníků:

Evaluační dotazník 1 – tento krátký dotazník seminaristé vyplní a odevzdají na konci našeho semináře.

Evaluační dotazník 2 – tento dotazník účastníci semináře vyplní po využití platformy ve výuce se svými studenty. Rovněž mohou napsat svá přání na vylepšení výukové platformy nebo na její rozšíření.

Formuláře obdrží účastníci semináře elektronicky na svůj email.

Předejte své zkušenosti dále!

Pokud Vás práce s výukovou platformou zaujme, můžete své zkušenosti ze semináře předat dalším kolegům a zaškolit je do práce s výukovým prostředím. Tato spolupráce je finančně ohodnocena. Pro více informací nás kontaktujte na: jarska(at)zivapamet.cz.