Putovní výstava „Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených“ a související tematické besedy 
u kulatého stolu si kladou za cíl seznámit veřejnost prostřednictvím životních příběhů 11 přeživších obětí nacismu s různými formami nacistické perzekuce a zejména upozornit veřejnost na aktuální životní situaci a potřeby přeživších obětí nacistické perzekuce v České republice. 

Cílenou informační kampaní, jež bude provázet putovní výstavu „Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených“, a tematickými besedami u kulatého stolu chceme přispět ke zlepšení pozitivního obrazu seniorů, zejména přeživších obětí nacistické perzekuce, a zlepšení podvědomí veřejnosti o aktuální životní situaci a potřebách této specifické skupiny seniorů. Naší snahou je veřejnost povzbudit k tomu, aby se v rámci možností více zapojila do péče o tuto skupinu nejstarších seniorů, např. prostřednictvím dobrovolnictví.

Tisková zpráva k vernisáži výstavy Paměť tváře/Tváře paměti v Olomouci

Tisková zpráva k vernisáži výstavy Paměť tváře/ Tváře paměti v Praze

Tisková zpráva k vernisáži výstavy Paměť tváře/ Tváře paměti v Českých Budějovicích

Tisková zpráva k zahájení putovní fotografické výstavy Paměť tváře/Tváře paměti

 

Výstava vznikla za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a koná se také pod jeho záštitou.

 

 

 Vernisáž výstavy v Českých Budějovicích

 

Vernisáž výstavy v Českých Budějovicích

 

Vernisáž výstavy v Českých Budějovicích