Legendární Ing. Hugo Marom v České republice, 20. 9. - 28. 9. 2016

Dne 20. září 2016 přiletěl na pozvání obecně prospěšné společnosti Živá paměť v doprovodu své dcery Evie Pollig legendární Hugo Marom, zachráněné Wintonovo dítě, dobrovolník československé armády - absolvent pilotního výcviku v roce 1948, stíhací a testovací pilot izraelského letectva a expert na projektování vojenských i civilních letišť.

Pan Marom a paní Pollig se během osmidenního nabitého programu zúčastnili celé řady významných společenských událostí a setkání s pamětníky, studenty i veřejností. Mimořádný životní příběh Hugo Maroma vzbudil velký zájem i mezi zástupci lokálních i celostátních médií, kteří s panem Maromem pořídili řadu interview pro tisk, rozhlas i televizi. Slovenská televizní stanice JOJ s ním pak natočila interview pro chystaný dokumentární film o zachráněných Wintonových dětech a jejich aktuálním úsilí postavit pomník rodičům, kteří se dokázali od svých dětí v létě 1939 odloučit, poslat je samotné do Anglie a zachránit jim tak život.

Na své rodiče a dětství vzpomínal pan Marom v rodném městě Brně, které jsme navštívili cestou z pražského letiště do Olomouce. Hugo nám ukázal svůj rodný dům, tenisové kurty, na nichž jeho maminka učila tenis a které se v zimě proměnily v ledovou plochu,  na níž bruslíval se svým mladším bratrem Rudolfem, park, kam chodila rodina s chlapci na nedělní procházky a další místa dětství, násilně ukončeného 28. července 1939 nástupem do tzv. kindertransportu.

Hned zkraje olomouckého pobytu se panu Maromovi a jeho dceři Evie dostalo slavnostního přijetí primátorem statutárního města Olomouc, doc. Antonínem Stankem, PhD. Je to neuvěřitelné, ale Hugo se vrátil do města, jež tak zásadním způsobem předurčilo v roce 1948 jeho budoucí profesní dráhu i osobní život, poprvé po dlouhých 68 letech. A přesto se ve městě ihned zorientoval a poznal jeho dominanty, jako je slavná socha „Svatá trojice“ na Horním náměstí, Katedrála svatého Václava, místními přezdívaná Dóm, a zejména pak Svatý kopeček, který při pilotním výcviku sloužil jako orientační bod.

Velmi dojemné bylo setkání s Hugovým bývalým leteckým instruktorem majorem Mutňanským v Domově pro seniory v Chvalkovicích. Oba muži si nad dobovými fotografiemi a dokumenty společně zavzpomínali na období výcviku v roce 1948 i na období poté, kdy se jejich cesty rozpojily.

V rámci Dnů židovské kultury Olomouc 2016 se pan Marom zúčastnil přednášky poslankyně izraelského parlamentu Dr. Alize Lavie o životě a literární tvorbě Fanny Nuedy, manželce loštického rabína Abrahama Neudy. V doprovodu paní poslankyně Lavie, velvyslance Státu Izrael Garyho Korena, Dr. Šípa z olomouckého magistrátu, své dcery Evie a zástupkyně o.p.s. Živá paměť Dariny Sedláčkové navštívil pan Marom loštickou synagogu, aby zde vyslechl zasvěcený výklad o historii a současnosti židovského osídlení a místní synagogy v podání pana Štipla ze sdružení Respekt a tolerance.

Pan Marom se spolu se zástupci magistrátu a mnoha dalších významných hostů zúčastnil slavnostního koncertu Moravské filharmonie k zahájení nové sezóny. Svůj strhující životní osud přiblížil studentům předmaturitních ročníků Gymnázia v Hejčíně a dále pak na přednášce určené široké veřejnosti. Této přednášky v Mozarteu se mj. zúčastnila řada členů Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog, které provozuje naše společnost v Olomouci již od jara roku 2009. Stejně jako při setkání se studenty, i při setkání s olomouckou veřejností vyvolalo barvité vyprávění  pana Maroma autentický zájem posluchačů, kteří  pak položili řadu dotazů, jenž pan Marom podrobně zodpověděl.

Pobyt pana Maroma se neomezil pouze na Brno a Olomouc, ale pokračoval i v Čechách. Pan Marom mj. vystoupil dne 26. 9. na slavnostním zahájení královohradeckých Dnů pro Izrael.  Následujícího dne, 27. 9., se zúčastnil akce Živé paměti - setkání se studenty Přírodní školy na Praze 7, kde jej přivítal Mgr. Čižinský, starosta Prahy 7, a ředitel školy, Mgr. František Tichý. Setkání a následné besedy se zúčastnilo kolem 25 žáků a studentů ve věkovém rozmezí 12 - 19 let. Studenti pořídili z vystoupení video-záznam, aby si vzácné okamžiky mohli kdykoliv připomenout či s nimi seznámit další studenty.

V předvečer odletu se pan Marom zúčastnil akce Vzdělávacího a informačního centra Židovského muzea Praha a nakladatelství Academia. Moderovaná beseda o knize prvního československého polistopadového velvyslance v Izraeli, Dr. Miloše Pojara, jež vyšla pod názvem „T. G. Masaryk a židovství“, proběhla ve zcela zaplněné Maiselově synagoze.

Svůj pobyt v ČR ukončili oba vzácní hosté dne 28. září, v Den české státnosti, což lze považovat za symbolické, neboť Hugo Marom je - navzdory faktu, že naprostou většinu svého života prožil v Izraeli - nejen izraelským, nýbrž i českým občanem, a tuto skutečnost rád zdůrazňuje. Důkazem jeho hlubokého vztahu k České republice jsou opakované návštěvy původní domoviny, neutuchající zájem o místní politické a společenské dění a v neposlední řadě i brilantní čeština, která dosud nese lehké stopy brněnského přízvuku (Hugo Marom se narodil jako Hugo Meisel 9. října 1928 v Brně).

Poděkování:

Naše společnost i já osobně považujeme za velkou čest, že jsme mohli zorganizovat cestu a pobyt Ing. Hugo Maroma a seznámit s jeho unikátním životním příběhem českou veřejnost.

Za finanční podporu, bez níž by nebylo možné tento projekt uskutečnit, děkujeme Magistrátu statutárního města Olomouc, Muzeu umění Olomouc, Židovské obci Olomouc, Česko – izraelské smíšené obchodní komoře a německé nadaci Připomínka, odpovědnost a budoucnost.

Za organizační a dramaturgickou pomoc se zajištěním programu v Olomouci děkujeme zejména představitelům Magistrátu statutárního města Olomouc, jmenovitě doc. Antonínu Staňkovi, PhD., primátoru, RNDr. Ladislavu Šnevajsovi, náměstku primátora, PhDr. Bohumilu Šípovi, vedoucímu odboru veřejných vztahů a informací, a dále Kanceláři primátora a odboru pro zahraniční spolupráci. Dále děkujeme Mgr. Antonínu Jeništovi, vedoucímu produkčního oddělení Muzea umění Olomouc, hlavnímu pořadateli Dnů židovské kultury Olomouc 2016, Ing. Petru Papouškovi, předsedovi Židovské obce Olomouc a Dr. Karlu Gošovi, řediteli Gymnázia v Hejčíně.

Za pomoc s organizací programu v Praze a Hradci Králové děkujeme Ing. Tomáši Pojarovi, místopředsedovi správní rady Česko – izraelské smíšené obchodní komoře, Mgr. Karlu Kortánkovi, výkonnému řediteli komory a Denisi Doksanskému, řediteli SIONU.

Za dokumentaci pobytu pana Maroma a jeho dcery Evie a za sdílení pořízených fotografií děkujeme Israeli Perlovovi, senior korespondentovi izraelského měsíčníku Cigar Magazine. 

V Praze, dne 5. 10. 2016

PhDr. Darina Sedláčková

spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady

koordinátorka projektu

Mobil: +420 606 619 148

E-mail: sedlackova@zivapamet.cz