3. října 2017 byla slavnostně zahájena v prostorách Moravské zemské knihovně v Brně fotografická výstava Paměť tváře/Tváře paměti... nejen nuceně nasazených. Slavnostní vernisáži předcházela odborná beseda u kulatého stolu, jejímž cílem bylo přispět ke zlepšení povědomí veřejnosti o aktuální životní situaci a potřebách této specifické skupiny seniorů.