Přejeme všem našim příznivcům a podporovatelům pevné zdraví a hodně spokojenosti do nového roku!