Projekt Lačho ďives! (romsky Dobrý den!) podporuje romské přeživší nacismu žijící v České republice. Zaměří se především na nejpotřebnější skupinu, která nemá bezplatný nárok na sociální služby a příplatky k penzi. Na základě znalosti jejich potřeb jim bude poskytnuta úhrada zdravotních pomůcek a léků a odborné sociální poradenství Poradny pro oběti nacismu, která působí u naší společnosti. Projekt se zabývá i tématem důstojné připomínky genocidy Romů během 2. světové války. Na podzim 2018 bude vyhlášena umělecká soutěž pro studenty VŠ s tématem připomínky genocidy romského obyvatelstva. Vítězná díla (hudební, výtvarné apod.) budou slavnostně prezentována v květnu 2019 na veřejném místě v Praze za účasti významných hostů a romských přeživších.

Projekt je podpořen německou nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ) a trvá od 15. 1. 2018 do 15. 11. 2019.

Partnerem projektu je Muzeum romské kultury v Brně.

Informace pro žadatele o úhrady:

Oprávněnými žadateli o příspěvek na zdravotní péči jsou osoby romského původu narozené do 8. 5. 1945 včetně, které byly v období 1. 9. 1939 - 8. 5. 1945 pronásledovány z rasových důvodů, měly k 15. 1. 2018, tj. ke dni zahájení projektu Lačho dives!, trvalé bydliště na území České republiky a zároveň nejsou držiteli Osvědčení dle zákona č. 255/1946 Sb.

V průběhu projektu budou mít možnost obdržet finanční příspěvek na zdravotní péči v přibližné výši 2800 Kč na osobu. Z finančního příspěvku EVZ mohou být zpětně uhrazeny výdaje na zdravotní péči (tj. zdravotní pomůcky, jako např. naslouchadla, dioptrické brýle, protetika, chodítka, ortézy apod.) a léky včetně potravinových doplňků předepsaných či doporučených ošetřujícím lékařem, stejně jako zakoupené ve volném prodeji.

Podmínkou zařazení do projektu je zaslání řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Byla prodloužena lhůta a přihlášky stále přijímáme až do naplnění kapacity projektu. Podpis na přihlášce musí být ověřen. Přihláška je ke stažení zde.

Podrobné informace naleznete v Kritéria proplácení nákladů.