Mezinárodní den památky obětí holokaustu, který se každoročně připomíná 27. ledna, má pro Evropu zvláštní význam a zejména pro evropskou integraci. První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans zdůraznil v letošním roce "Evropská unie se narodila v Buchenwaldu". Evropská komise připomíná den památky obětí holokaustu několika aktivitami, které bychom Vám chtěli představit:


· Po předprojekci filmu 'Nana' diskutoval první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans s historikem Simonem Schamou, filmovou režisérkou Serenou Dykmanovou a Gillianem Merronem o výzvách ke vzpomínkám na holocaust v dnešních multikulturních společnostech. Zde naleznete krátký filmový klip diskuse.


· Předseda Evropské komise Juncker vydal u příležitosti Mezinárodní den památky obětí holokaustu oficiální zprávu.


· Evropská komise uskutečnila každoroční školení pro úředníky EU o úloze státního aparátu a státních úředníků během holokaustu. Školení zahrnovalo semináře o odpovědnosti státních zaměstnanců při ochraně základních práv a pokračování antisemitismu. Školení uzavřela komisařka Jourová.


· Výstava "Mezi životem a smrtí, příběhy o záchraně obětí holokaustu" je vystavena v prostorách Evropské komise až do 6. března. Výstavu zahájil komisař Avramopoulos dne 24. ledna.

 

· Delegace EU v Izraeli hostila konkrétní událost o zkušenostech severoafrického židovství během holokaustu. https://eeas.europa.eu/delegations/israel/38873/eu-ambassador-hosts-commemoration-international-holocaust-remembrance-day_en

 

Evropská komise navíc zveřejnila výzvu k předkládání návrhů v rámci programu pro práva, rovnost a občanství z roku 2018 o prevenci a boji proti rasismu, xenofobii a jiným formám nesnášenlivosti. Aplikace jsou možné od 25. dubna do 4. října 2018. Rádi bychom vás upozornili také na v
eřejnou konzultaci ohledně využívání fondů EU v oblasti hodnot a mobility, která by Vás mohla zajímat. Veřejná konzultace je otevřena do 8. března.


Úřad koordinátora Evropské komise pro boj proti antisemitismu